Podatnicy składający PIT mogą zaoszczędzić korzystając z tzw. ulgi internetowej. Nie wystarczy jednak poinformować fiskusa o fakcie korzystania z internetu. Co więcej, możliwość odliczenia ulgi internetowej jest limitowana.

Taką możliwość daje ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 aktu, od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych.

Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z ulgi? Podstawą do jej przyznania jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za internet. Te muszą zawierać dane identyfikujące podatnika jako usługobiorcy. W dokumencie muszą znaleźć się także dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), informacje o rodzaju zakupionej usługi i kwotę zapłaty. Konieczne jest zatem posiadanie faktury VAT lub rachunków czy potwierdzenia przelewu.

Prawo regulujące możliwość odliczenia wydatków za usługi internetowe ma jednak jeden haczyk. Ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

W jaki sposób odliczyć ulgę? Podatnicy składający PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, powinni uwzględnić informacje o użytkowaniu internetu w formularzu PIT/O. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet. Można ją odliczyć bez względu na formę dostępu i miejsce, w którym podatnik korzystał z internetu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania po¬przez stałe łącze lub bezprzewodowo, za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych