Nowa e-usługa udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego zostanie uruchomiona kilka miesięcy później, niż zakładano.

Tak wynika z projektu ministra sprawiedliwości, który odracza termin wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z KRK (Dz.U. z 2023 r. poz. 2469). Rozporządzenie miało wejść 1 marca 2024 r. Planowany nowy termin to 1 października 2024 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza stworzyć nową e-usługę udzielania informacji z KRK oraz przenieść ją na inną platformę, tj. Portal Rejestrów Sądowych. Chociaż udzielanie informacji z tego rejestru w sposób elektroniczny jest możliwe już od lipca 2014 r., zdaniem resortu obecnie wykorzystywany system teleinformatyczny (e-KRK) z roku na roku obsługuje coraz większą liczbę zapytań i wniosków, a przez to staje się niewydolny. Modyfikacja platformy ma się wiązać ze zmianą sposobu uwierzytelniania w systemie, z poprawą bezpieczeństwa oraz automatyzacją przetwarzania niektórych z wniosków i zapytań.

„Dotychczasowy postęp prac wskazuje, że nowa e-usługa nie będzie mogła zostać uruchomiona w pierwotnie zakładanym terminie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Resort dodaje, że wydłużenie terminu wynika też z potrzeby uzgodnienia i koordynacji prac analitycznych i programistycznych realizowanych przez dwóch wykonawców.©℗