Planujecie niedługo ślub? A może już jesteście w związku małżeńskim? W obu przypadkach warto pomyśleć o intercyzie. Wyjaśniamy, kiedy można ją zawrzeć, w jakich okolicznościach, na czym polega i jakie są przybliżone koszty zawarcia intercyzy.

Intercyza. Kiedy można ją zawrzeć? Szczegóły

Intercyza jest umową majątkową, którą zawierają pomiędzy sobą małżonkowie. Intercyza ma na celu regulację kwestii majątkowych w związku małżeńskim. Ustala się w niej, jaka część majątku będzie wspólna, a jaka osobna dla każdej z osób.

Umowę można zawrzeć przed ślubem lub w trakcie trwania związku małżeńskiego. Intercyza musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Rodzaje intercyzy

Najczęściej spotykane rodzaje intercyz to:

– Rozdzielność majątkowa – każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie.

– Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – po rozwiązaniu małżeństwa następuje wyrównanie wzrostu majątków małżonków.

– Wspólność majątkowa ograniczona – małżonkowie wyłączają z majątku wspólnego wybrane składniki majątku.

Czy intercyzę można odwołać? Co w przypadku długów?

Tak. Odwołanie intercyzy bądź zmiana w niej muszą być ponownie sporządzone w formie aktu notarialnego.

W przypadku rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków odpowiada osobiście za swoje długi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie wspólnie zaciągnęli zobowiązania, np. na potrzeby prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Intercyza. Jaki koszt?

W przypadku intercyzy przedmałżeńskiej łączny koszt powinien wynieść ok. 550-600 zł. Z kolei w przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania małżeństwa, to im większa wartość majątku wspólnego, tym koszt intercyzy będzie wyższy. W przypadku sporej wartości majątku może to być nawet kilka tysięcy złotych.