Marsz Niepodległości 2023 organizowany jest w Warszawie cyklicznie od 13 lat. Jak twierdzą organizatorzy, to największa manifestacja w Europie, która została na stałe wpisana w kalendarz. Co trzeba wiedzieć o Marszu Niepodległości 2023? Jakie prawa ma uczestnik marszu, a za co może zostać ukarany?

Marsz niepodległości 2023. Historia, hasło i pamięć

Jak zaznaczają twórcy Marszu Niepodległości 2023 Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia wielki i historyczny sukces Polaków, jakim było wyzwolenie spod obcej władzy i odzyskanie suwerennego państwa. Największym wtedy wydarzeniem jest odbywający się cyklicznie od 13 lat w Warszawie Marsz Niepodległości. Marsz jest już stałym elementem obchodów Narodowego Święto Niepodległości 11 Listopada, a od 2011 roku jego stałym organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości jest "Jeszcze Polska nie zginęła" – poinformował na konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Bartosz Malewski. -"Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, a mamy wrażenie że politycy o tym fakcie zapomnieli. Musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego. (…) Stąd hasło, pod którym powinien móc się podpisać każdy" – powiedział Malewski.

Marsz Niepodległości 2023 wydarzeniem cyklicznym

Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach wprowadziła przepisy dotyczące zgromadzeń cyklicznych. Przez co niektóre marsze otrzymują priorytetowy status. Oznacza to, że żadne inne zgromadzenie nie może odbywać się na tym samym szlaku w tym samym czasie. Aby uzyskać taki status dla swojego wydarzenia, organizator musi złożyć wniosek do wojewody nie później niż na siedem dni przed planowaną datą pierwszego zgromadzenia z cyklu.

20 października 2022 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zdecydowała o oddaleniu wyroków dwóch sądów, uznając, że cykliczność Marszu Niepodległości nie została przerwana podczas pandemii. SN uznał tym samym, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem cyklicznym, a to z kolei oznacza, że jego organizacja nie wymaga zgody miasta i będzie też miał pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zgromadzeniami. W 2023 roku marsz nadal jest cykliczny i legalny.

Marsz Niepodległości 2023. Jaki plan marszu, co można manifestować?

Organizatorzy Marszu Niepodległości 2023 zachęcają do wcześniejszego i wzięcia udziału w wspólnym manifestowaniu wiary. Zgromadzony tłum ma odmówić Różaniec, a następnie wysłuchać przemówień organizatorów. Potem marsz wyruszy w stronę Stadionu Narodowego. Po zakończeniu marszu ma odbyć się koncert patriotyczny.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości apeluje do wszystkich, aby zabrali ze sobą biało-czerwoną flagę i razem przemaszerowali ulicami stolicy, wyrażając wspólne uczucia patriotyczne.

Oprócz uczestnictwa w Marszu Niepodległości 2023 można również wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. W tym roku będą to:

 • msza święta dla uczestników Marszu Niepodległości;
 • Forum Niepodległości – trzecia edycja wydarzenia kulturalnego odbędzie się 10 i 12 listopada w Warszawie;
 • Strefa Przedmarszowa (pasaż W. Szymborskiej od strony wejścia do Dworca Warszawa-Śródmieście) a tam: atrakcje dla dzieci, warsztaty tańców polskich, konkursy i quizy, strefa NGO, stoiska wystawców i wydawnictw;
 • bal patriotyczny;
 • turniej bokserski.

Data i Godzina rozpoczęcia Marszu Niepodległości 2023

Marsz Niepodległości 2023 przedzie ulicami Warszawy w sobotę 11 listopada 2023 r. i rozpocznie się o godzinie 14:00.

Trasa Marszu Niepodległości 2023

Marsz Niepodległości 2023 rozpoczyna się na Rondzie im. Romana Dmowskiego. Przejdzie przez Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu) ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca i zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Marsz Niepodległości 2023 jako zgromadzenie

Zgromadzeniem jest skupienie się grupy osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie uczestników, w wyznaczonym miejscu, w celu przeprowadzenia wspólnych obrad lub wyrażenia wspólnego stanowiska w sprawach publicznych. Kompetencje dotyczące procedury zgromadzeń są w gestii gminy, na obszarze której odbywa się zgromadzenie.

Marsz Niepodległości 2023. Za co odpowiada organizator?

Zgodnie z art. 18 ustawy o zgromadzeniach zgromadzenie publiczne powinno mieć swojego przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie. Odpowiada on również za zgodny z przepisami przebieg zgromadzenia oraz podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki. Ma on prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy lub uniemożliwia albo usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu może on zwrócić się o pomoc do Policji lub Straży Miejskiej. Wówczas taka osoba ponosi odpowiedzialność z art. 52 § 1 kodeksu wykroczeń za przeszkadzanie w przebiegu niezakazanego zgromadzenia.

Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy mają obowiązek opuścić miejsce, w którym się ono odbywało. Zgromadzenie może być też rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża zdrowiu lub życiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy prawa o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Czego nie wolno na Marszu Niepodległości 2023?

Odpowiedzialność za wykroczenia związane ze zgromadzeniem znalazła swoje miejsce w przepisach Kodeksu Wykroczeń.

Zgodnie z art. 52 par 2 KW karalne jest:

 • przeszkadzanie w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
 • przewodniczenie zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organów gminy,
 • branie udziału w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń , materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia kara aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Podlega karze grzywny też, kto:

 • będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia, zgodnego z przepisami prawa, przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia;
 • nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485);
 • wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.