Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 2 ustawy Kodeks Karny - czytamy w informacji prasowej NIK.

Zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w Trybunale, którzy mogli działać na szkodę interesu publicznego, wspólnie i w porozumieniu z wykonawcami umów, i tym samym mogło to spowodować znaczącą stratę finansową Skarbowi Państwa – TK - wskazał NIK.

Zawiadomienie jest konsekwencją ustaleń poczynionych w toku kontroli dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2022 roku realizowanej przez Delegaturę NIK w Białymstoku. Możliwość wyrządzenia Skarbowi Państwa znaczącej straty w środkach finansowych budżetu państwa - można przeczytać w komunikacie.

Jak wynika z ustaleń kontrolerów NIK pracownicy Trybunału Konstytucyjnego w szczególności niedopełniając swoich obowiązków mogli działać na szkodę interesu publicznego jako funkcjonariusze publiczni, wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi osobami, co wskazuje na możliwość wyrządzenia Skarbowi Państwa – Trybunałowi Konstytucyjnemu znaczącej straty w środkach finansowych budżetu państwa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie została poinformowana o skierowaniu ww. zawiadomienia przez Dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.