Coraz więcej studentów jest zadowolonych z jakości kształcenia na swoich wydziałach i poleca je przyszłym adeptom prawa – wynika z najnowszego badania „Studenci prawa w Polsce”, przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

W tym roku pozytywnie swój wydział oceniło 72 proc. studentów biorących udział w badaniu, co daje wynik o 3 pkt proc. wyższy niż w 2022 r. – Ten odsetek rok do roku delikatnie wzrasta. Wydaje się, że nauczanie coraz bardziej odpowiada na potrzeby studentów. Wywnioskować można, że istotna tutaj była również pandemia, która częściowo zmieniła spojrzenie na studia prawnicze. Obecnie zauważamy częściowe wdrażanie pożądanych przez studentów zmian w programach nauczania, między innymi wprowadzanie większej ilości warsztatów praktycznych – podkreśla Katarzyna Kasińska, prezes ELSA Poland. To przełożyło się również na nieznaczny wzrost liczby tych adeptów prawa, którzy poleciliby studiowanie na swoim wydziale – z 76 do 77 proc. Dwa lata temu ten odsetek wynosił 74 proc., a w 2020 r. zdecydowanie mniej, bo 63 proc. Niezadowolony z poziomu nauczania jest natomiast wciąż blisko co piąty ankietowany (19 proc.). Chociaż autorzy badania lepszych wyników upatrują w postawieniu przez uczelnie w większym – niż dotychczas – stopniu na wiedzę praktyczną, to coraz częściej studenci w ankietach sygnalizują, że do wykonywania zawodu prawnika niezbędne są im nie tylko twarde umiejętności, ale również te miękkie. – Tego obecnie brakuje i takie zmiany są oczekiwane. Respondenci w tym roku wskazali, że najmniej podczas studiów rozwijane są właśnie umiejętności zarządzania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów – wskazuje Katarzyna Kasińska.

Na trójkę z plusem (3,6 w pięciostopniowej skali, gdzie 1 to ocena bardzo słaba, 2 – słaba, 3 – umiarkowana, 4 – dobra, a 5 – bardzo dobra) studenci ocenili zaplecze uniwersyteckie na swoich wydziałach. Najwyżej oceniane są: dostęp do zasobów bibliotecznych – 4,25; możliwość działania w organizacjach lub samorządach studenckich – 4,23 oraz możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w kołach czy podczas konferencji – 4,19.

Najsłabiej studenci wspierani są w kontakcie z potencjalnymi praktykodawcami czy pracodawcami – 2,92. – Studenci wskazują zapotrzebowanie na zwiększenie różnorodności oferty zajęć oraz kontaktu z praktykami, a także usprawnienie sposobów zapisów na przedmioty i egzaminy – mówi Katarzyna Kasińska. Ten ostatni aspekt studenci ocenili również bardzo nisko, bo na poziomie 2,95.

Coraz więcej studentów deklaruje, że chce specjalizować się w prawie cywilnym (można było wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi, podobnie w przypadku kolejnych opisywanych wyników) – takiej odpowiedzi udzieliło 39 proc. badanych (+6 pkt proc. rok do roku), na drugim miejscu wciąż plasuje się prawo karne – 26 proc. (−1 pkt proc.), a na trzecim prawo gospodarcze i handlowe – 20 proc. (+1 pkt proc.).

Chęć kontynuacji nauki na aplikacji adwokackiej (w ciągu kilku lat) deklaruje 40 proc. studentów, 36 proc. zamierza wybrać aplikację radcowską, 25 proc. wybiera się na studia doktoranckie, 17 proc. chce skorzystać ze specjalistycznych kursów i szkoleń, a 15 proc. zamierza kształcić się na aplikacji sędziowskiej. Mniej popularna jest aplikacja prokuratorska (11 proc.) czy notarialna (10 proc.). Tylko 4 proc. studentów rozważa natomiast aplikację komorniczą.©℗

10 proc. studenci bardzo zadowoleni z jakości kształcenia na swoim wydziale

62 proc. studenci zadowoleni z jakości kształcenia na swoim wydziale

9 proc. nie mają zdania

16 proc. studenci niezadowoleni z jakości kształcenia na swoim wydziale