Już po raz 17. Dziennik Gazeta Prawna wyłonił zwycięzców Rankingu Wydziałów Prawa. Na podium bez większych przetasowań.

– Cieszę się, że spotykamy się w gronie przedstawicieli najlepszych wydziałów prawa w Polsce. To grono czasami trochę się zmienia, ale czołówka jest bardzo stabilna i w jej ramach trwa rywalizacja o najlepsze miejsca. Wiem i zawsze to podkreślam, że państwo kształcą świetnych prawników, którzy doskonale sobie radzą na rynku pracy, często robią kariery, niekiedy spektakularne. Jeżeli mógłbym jeszcze czegoś państwu i nam wszystkim życzyć, to żeby udało się wychować, wykształcić prawników, którzy naprawią nam system prawny i odbudują zaufanie i szacunek do prawa – mówił Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP, gratulując laureatom rankingu na gali wręczenia nagród.

Uczelnie publiczne

Pozycję lidera zachował Uniwersytet Jagielloński, który zdobył 102,2 pkt (na 117 możliwych) i tylko o 2,8 pkt wyprzedził drugi w rankingu Uniwersytet Wrocławski, który uzyskał 99,4 pkt.

UJ zdobył więcej niż UWr punktów w kategoriach „wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów” oraz „zdawalność na aplikacje prawnicze”. Taką samą liczbę punktów uzyskały obie uczelnie w kategorii „jakość i siła kształcenia”.

– To oczywiście gigantyczne i zobowiązujące wyróżnienie. Chciałbym podziękować Dziennikowi Gazecie Prawnej, który nas mobilizuje i wytycza, poprzez różne wskaźniki, gdzie powinniśmy jeszcze się optymalizować. Wydział Prawa i Administracji UJ nie stoi w miejscu. Unowocześniamy się na różnych płaszczyznach – jeśli chodzi o kadrę, relacje międzynarodowe, ale również programy, bo szykujemy zmianę programu dla kierunku prawa w ramach formuły Absolwent 2030, zmieniliśmy programy dla studiów na kierunku administracja I i II stopnia, uruchomiliśmy również studia w języku angielskim. To również dzięki państwa inspiracji – mówił podczas gali prof. dr hab. Piotr Dobosz, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski z liczbą 98,15 pkt, który zaledwie o włos przegrał bitwę o drugą lokatę.

Tuż za pierwszą trójką są Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański.

Uczelnie niepubliczne

Również wśród uczelni niepublicznych bez zaskoczeń. Tytuł lidera obroniła Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, która zdobyła 93,05 pkt (na 117 możliwych). Osiągnęła 7,65 pkt przewagę nad drugą w rankingu Akademią Kujawsko-Pomorską (85,4 pkt). Uczelnia Łazarskiego wysunęła się na prowadzenie dzięki kategorii „wymogi i jakość absolwentów”.

– Serdecznie dziękuję wszystkim państwu za tę nagrodę. To wyróżnienie jest dla nas potwierdzeniem, że to, co robimy od lat, ma naprawdę sens. Każdego dnia dbamy o jakość kształcenia we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmujemy. Zostało to potwierdzone w ostatniej parametryzacji – uzyskaliśmy najwyższą z możliwych ocen – kategorię A+, w kategorii pierwszej otrzymaliśmy najwięcej punktów w Polsce, została również podkreślona interdyscyplinarność naszych badań, umiędzynarodowienie – mówiła prof. UŁa dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dodała, że szkoła od lat dba także o to, aby upraktyczniać zajęcia. – Większość zajęć prowadzona jest na sali sądowej, a od kilkunastu miesięcy wprowadziliśmy pilotażowo nową metodę Problem Based Learning (PBL), czyli nauczanie problemowe. Zainteresowanie studentów tym, żeby zgłębiać wiedzę nie tylko w ramach jednego przedmiotu czy łączenia kilku przedmiotów, ale także w ramach interdyscyplinarności, jest coraz większe. Badamy też potrzeby rynku i dostosowujemy naszą ofertę kształcenia nie tylko do rynku polskiego, lecz także do rynku międzynarodowego. Stąd też tworzymy nowe kierunki studiów, w tym te w języku angielskim – uzupełniła.

Trzecia jest Akademia Leona Koźmińskiego z wynikiem 80,15 pkt, która może pochwalić się najwyższym wynikiem w kategorii „zdawalność na aplikacje prawnicze” wśród uczelni niepublicznych.

Tuż za podium uplasowały się Akademia Humanitas w Sosnowcu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.©℗

OPINIA

W służbie polskiej nauki

ikona lupy />
Przemysław Czarnek / Dziennik Gazeta Prawna
MINISTER EDUKACJI I NAUKI, W PRZESŁANYM NA GALĘ WRĘCZENIA NAGRÓD WYSTĄPIENIU

Dyscyplina prawo prężnie się rozwija, o czym świadczą wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, a także XVII edycji Rankingu Wydziałów Prawa DGP. Życzę kolejnych sukcesów i podążania tą drogą, którą państwo obrali – niektórzy kilkadziesiąt, inni kilkanaście, a pozostali zaledwie kilka lat temu, służąc polskiej nauce ©℗

Wywiady z laureatami Rankingu Wydziałów Prawa czytaj na gazetaprawna.pl