Obowiązkiem organu jest taka konfiguracja poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przesyłanych na ten adres podań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawa dotyczyła udostępnienia informacji publicznej przez dyrektora niepublicznego przedszkola językowego. Skarżący wysłał na jego adres e-mail wniosek o udostępnienie dokumentów dotyczących zmian w statucie placówki. Ponieważ nie otrzymał odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni, złożył do WSA skargę na bezczynność organu.

Przedszkole – chociaż niepubliczne – mieści się w ustawowym terminie „władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne” i w związku z tym było zobowiązane do rozpatrzenia wniosku. Ta kwestia nie była zresztą kwestionowana przez dyrektora przedszkola. Szef placówki twierdził natomiast, że wiadomości e-mail nie można było odczytać, ponieważ została zapisana w folderze „Spam”. Do tego wpłynęła w wakacje, kiedy przedszkole było nieczynne, a prezes prowadzącej je fundacji przebywał na urlopie. O wniosku dyrektor miał dowiedzieć się dopiero po otrzymaniu skargi na bezczynność i kilka dni później przesłał skarżącemu informacje, o które ten wnioskował.

Sąd uznał, że organ poprzestał na przesłaniu treści statutu oraz ogólnej informacji o okolicznościach jego zmiany, nie udzielił zaś odpowiedzi na pytania sformułowane we wniosku. Przede wszystkim zaś WSA podważył zasadność argumentu, że przedszkole nie odpowiedziało na e-mail, bo ten trafił do folderu „Spam”.

„Skarżący miał prawo działać w zaufaniu do władzy publicznej i oczekiwać, że skoro organ podaje do publicznej wiadomości adres swojej poczty elektronicznej, to będzie odbierał e-maile skierowane na ten adres” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. „W konsekwencji ryzyko nieodebrania przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej e-maila, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty elektronicznej obciąża ten organ, a nie podmiot składający wniosek i świadczyć może jedynie o wadliwej organizacji pracy organu lub nieprawidłowym skonfigurowaniu jego poczty elektronicznej”.©℗

orzecznictwo