Poniedziałek, 20 lutego, był pierwszym dniem tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To dobra okazja, by przypomnieć, że system darmowej pomocy prawnej wymaga reformy.

W tym roku mija 20 lat, odkąd 22 lutego ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw. Tradycyjnie już w tygodniu, w trakcie którego wypada ten dzień, sądy, policja oraz samorządy korporacji prawniczych udzielają bezpłatnych porad osobom, które padły ofiarą czynu niedozwolonego. Akcję koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości, które w ramach Funduszu Sprawiedliwości nadzoruje w całym kraju sieć 305 miejsc pomocy ofiarom przestępstw, ale też ich bliskim i świadkom. W tych punktach przez cały rok można uzyskać wsparcie prawne, psychologiczne, a także materialne.
W tym tygodniu po informację czy poradę prawną można się też zgłaszać na policję i do prokuratur. Dyżury asystentów i kuratorów, którzy udzielają porad, ustaliły też sądy. Jak co roku, darmowej pomocy udzielają również adwokaci. O szczegóły najlepiej pytać w izbach adwokackich. Podobnie działa to w przypadku radców prawnych. Okręgowe izby radców prawnych mają wiedzę, kto na ich terenie świadczy takie wsparcie. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa do 26 lutego.
Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno w Sejmie odbyła się debata ekspercka na temat zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecny system wymaga pilnej reformy. Adwokatura ma swoją koncepcję jego funkcjonowania. Obrońcy proponują, by oprzeć go na doradztwie prawnym świadczonym w kancelariach adwokackich i radcowskich. System ten miałby być połączony z systemem wyznaczania obrońców z urzędu, na zbliżonych zasadach rozliczeń. Adwokaci proponują też przekazanie rozstrzygania o prawie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy w postępowaniach sądowych z urzędu do kompetencji organów administracji zajmujących się rozstrzyganiem spraw bytowych i socjalnych obywateli. Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniałyby przyznawane bony, które służyłyby jednocześnie do rozliczenia zapłaty za udzieloną pomoc. ©℗