Sejmowa komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii zebrała się wczoraj drugi raz, by zająć się projektem nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (p.k.e.). I drugi raz nawet nie zaczęła go omawiać, bo posłowie postanowili zorganizować wysłuchanie publiczne.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 26 stycznia 2022 r., ale zostało szybko odroczone. Powodem było zgłoszenie przez posłów PiS tuż przed rozpoczęciem obrad wielu poprawek, które oznaczały przede wszystkim rezygnację z rozszerzenia obowiązku retencji danych użytkowników usług komunikacyjnych. Obecnie dotyczy on tylko operatorów telefonii. Muszą oni przez 12 miesięcy przechowywać informacje o wykonywanych przez ich klientów połączeniach i udostępniać je policji oraz innym służbom. Rząd chciał, by analogiczny obowiązek objął także pocztę elektroniczną czy komunikatory internetowe. Pomysł wzbudził jednak duże kontrowersje i ostatecznie został wycofany. Przy okazji zaproponowano nowy przepis uprawniający prezesa UKE do sprawdzania jakości połączeń u dostawców usługi szerokopasmowego internetu.
W projekcie ustawy wprowadzającej p.k.e. pozostały jednak przepisy określane przez przeciwników mianem „lex pilot”. Chodzi o zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. w 2022 r. poz. 1722), które zakładają przyznanie programom TVP pierwszych miejsc w domyślnym ustawieniu kolejności kanałów telewizyjnych i zmianę listy programów, które operatorzy muszą udostępniać swoim klientom. Dodatkowo trafić mają na nią TVP INFO i TVP Kultura, a gwarantowane miejsca stracą prywatni nadawcy. Dodatkowy wykaz do 30 obowiązkowych kanałów stworzy KRRiT. Widzowie mają też obowiązkowo dostać możliwość zakupu pojedynczych kanałów zamiast całych pakietów.
Przepisy budzą sprzeciw branży telewizyjnej i posłów opozycji. Arkadiusz Marchewka z KO złożył więc wniosek o zorganizowanie w ich sprawie wysłuchania publicznego.
– Ta ustawa w wielu aspektach jest bardzo kontrowersyjna i wymaga rozmowy przede wszystkim z obywatelami. Tuż przed kampanią wyborczą rząd chce zaprogramować Polakom piloty po to, żeby telewizję rządową przedstawiać jako priorytet na pierwszych pięciu kanałach – argumentował polityk.
Wniosek został przyjęty. Wysłuchanie odbędzie się 6 marca. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu