Pierwsze posiedzenie odbyło się 26 stycznia 2022 r., ale zostało szybko odroczone. Powodem było zgłoszenie przez posłów PiS tuż przed rozpoczęciem obrad wielu poprawek, które oznaczały przede wszystkim rezygnację z rozszerzenia obowiązku retencji danych użytkowników usług komunikacyjnych. Obecnie dotyczy on tylko operatorów telefonii. Muszą oni przez 12 miesięcy przechowywać informacje o wykonywanych przez ich klientów połączeniach i udostępniać je policji oraz innym służbom. Rząd chciał, by analogiczny obowiązek objął także pocztę elektroniczną czy komunikatory internetowe. Pomysł wzbudził jednak duże kontrowersje i ostatecznie został wycofany. Przy okazji zaproponowano nowy przepis uprawniający prezesa UKE do sprawdzania jakości połączeń u dostawców usługi szerokopasmowego internetu.
W projekcie ustawy wprowadzającej p.k.e. pozostały jednak przepisy określane przez przeciwników mianem „lex pilot”. Chodzi o zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. w 2022 r. poz. 1722), które zakładają przyznanie programom TVP pierwszych miejsc w domyślnym ustawieniu kolejności kanałów telewizyjnych i zmianę listy programów, które operatorzy muszą udostępniać swoim klientom. Dodatkowo trafić mają na nią TVP INFO i TVP Kultura, a gwarantowane miejsca stracą prywatni nadawcy. Dodatkowy wykaz do 30 obowiązkowych kanałów stworzy KRRiT. Widzowie mają też obowiązkowo dostać możliwość zakupu pojedynczych kanałów zamiast całych pakietów.