Nowelizacja kodeksu ma być m.in. odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, w jakim radcowie prowadzą swoją działalność. Zmiany mają również dostosować zasady etyczne obowiązujące przedstawicieli tego zawodu do wymogów unijnych.
Do ważniejszych zmian należy zaliczyć te, które zawierają zakaz jakiejkolwiek współpracy radców prawnych z podmiotami nieuprawnionymi. W przepisach czytamy, że są to podmioty, które świadczą pomoc prawną niezgodnie z przepisami o formie wykonywania zawodu radcy prawnego. W praktyce zaś chodzi m.in. o firmy windykacyjne i odszkodowawcze. Te bowiem sięgają po pomoc profesjonalnych pełnomocników, gdy jest to wymagane w postępowaniu sądowym.