Ofiary przemocy domowej mają dostać od prokuratora informacje, gdzie mogą otrzymać pomoc, jak lepiej zbierać dowody oraz w jaki sposób monitorować sytuację po wyroku, jeśli sprawca nie trafi do zakładu karnego. Tak wynika z wytycznych prokuratora generalnego na temat postępowania w sprawach dotyczących przemocy domowej.

– Chodzi o wskazanie prokuratorom i organom ścigania, które współdziałają z prokuraturą, jakie czynności i kiedy winny być podejmowane, aby w sposób skuteczny gwarantować egzekwowanie obowiązującego prawa – mówił podczas wczorajszej konferencji Zbigniew Ziobro.
Minister sprawiedliwości przypomniał, że w 2020 r. uchwalono (a na ostatnim posiedzeniu Sejmu znowelizowano) ustawę antyprzemocową, która przewiduje możliwość zastosowania natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę oraz zastosowanie zakazu zbliżania się do ofiar.
– Chodzi o uporządkowanie informacji, które powinna otrzymać osoba pokrzywdzona, kiedy trafia do prokuratora. By nie tylko została pouczona, jakie prawa jej przysługują, lecz także by otrzymała informacje, gdzie i na jaką pomoc może liczyć – mówi prokurator Agnieszka Welenc z Prokuratury Krajowej.
Na stronach internetowych prokuratur muszą się znajdować dane podmiotów świadczących pomoc psychologiczną, poradnictwo prawne i udzielających schronienia. Prokuratorzy mają też zadbać o to, by nie tylko kobiety i dzieci, lecz także osoby z niepełnosprawnościami i nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, były we właściwy sposób przesłuchane oraz by zapewniono im pełnomocnika.
Prokuratorzy dostaną też nakaz, by w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie nie tylko zadowalać się zeznaniami ofiar (które mogą zostać przez nie odwołane), lecz także pozyskiwać inne dowody, np. zeznania osób postronnych, dokumentację medyczną i akta z innych postępowań. Mają także sprawdzać, czy sprawcy, wobec których zastosowano nakaz opuszczenia mieszkania, jednak do niego nie wrócili lub czy nie nachodzą ofiar. W razie złamania prawa prokuratorzy mają składać wnioski o wykonanie kary pozbawienia wolności lub odwołanie zgody na warunkowe zwolnienie. ©℗