Katowicki IPN przesłał do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie. Prokurator Instytutu zarzucił mu, że na początku stanu wojennego bezprawnie pozbawił kobietę wolności za sporządzenie protestacyjnej ulotki.

Akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. skierował do sądu prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Włodzimierzowi C. zarzucono, że 29 grudnia 1981 r. jako sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie bezprawnie pozbawił wolności Annę W., przypisując jej w wydanym tego dnia wyroku popełnienie przestępstwa z dekretu o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność” poprzez przepisanie na maszynie ulotki oraz wymierzenie jej za ten czyn karę 1,5 roku więzienia.

„Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach pozwoliło na przyjęcie, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle przepisów prawa PRL, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej” - podał naczelnik pionu śledczego IPN w Katowicach prok. Michał Skwara.

Jak dodał, sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego. „Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie wydanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności było aktami bezprawia i represji” - wskazał prok. Skwara.

Jak podaje IPN, Włodzimierz C. do 1999 roku był sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka