Akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. skierował do sądu prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Włodzimierzowi C. zarzucono, że 29 grudnia 1981 r. jako sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie bezprawnie pozbawił wolności Annę W., przypisując jej w wydanym tego dnia wyroku popełnienie przestępstwa z dekretu o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność” poprzez przepisanie na maszynie ulotki oraz wymierzenie jej za ten czyn karę 1,5 roku więzienia.

„Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach pozwoliło na przyjęcie, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle przepisów prawa PRL, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej” - podał naczelnik pionu śledczego IPN w Katowicach prok. Michał Skwara.

Reklama

Jak dodał, sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego. „Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie wydanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności było aktami bezprawia i represji” - wskazał prok. Skwara.

Jak podaje IPN, Włodzimierz C. do 1999 roku był sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka