Już nie budząca kontrowersje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a sądy powszechne będą badać niezawisłość sędziów o podważanym statusie. Zdaniem niektórych prawników daje to cień szansy na to, że stronom uda się wyegzekwować odsunięcie takich osób od orzekania w ich sprawach.