Sędzia nie może uchylać się od wykonywania wymiaru sprawiedliwości, nawet w sytuacji zagrożenia dla własnego życia i zdrowia. W przeciwnym wypadku obywatel nie będzie miał gwarancji, że jego proces zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasady bezstronności. Do takich wniosków doszedł w jednym z niedawno opublikowanych orzeczeń Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z 6 maja 2022 r., sygn. akt II Ka 213/21).

Czym jest bezstronność