Wchodzą w życie przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej; to duży sukces Ministerstwa Sprawiedliwości - powiedział w środę minister w KPRM Michał Wójcik.

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości były wiceszef tego resortu, minister w KPRM Michał Wójcik poinformował, że w życie wchodzą przepisy unijnego rozporządzenia Bruksela II b, które dotyczą m.in. ochrony dzieci w transgranicznych sporach rodzicielskich. Wójcik mówił, że kluczowy przepis tego rozporządzenia został zainicjowany w resorcie sprawiedliwości. Jak wyjaśnił chodzi regulację zobowiązującą państwa UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej.

"My podjęliśmy walkę na forum Unii Europejskiej, żeby przepis o zachowaniu tożsamości dzieci został przyjęty. I został przyjęty. (...) Co oznacza, że dzisiaj, jeśli dziecko polskie znajduje się w innym kraju, jeżeli toczy się sprawa dotycząca tego dziecka, jeżeli to dziecko należy umieścić w pieczy zastępczej, to sąd danego państwa będzie musiał zwrócić się do polskie placówki dyplomatycznej, a konsulowie dalej do Ministerstwa Sprawiedliwości i to my będziemy szukali rodziny dla takich dzieci" - mówił minister Wójcik.

Jak podkreślił jest to sukces Ministerstwa Sprawiedliwości. Podziękował także za współpracę przy pracy nad rozporządzeniem urzędnikom unijnym. "Prawa dzieci są najważniejsze. Nie ma tutaj żadnego innego doraźnego interesu. Nie można przehandlować tych praw dzieci" - dodał.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomniał, że w tym resorcie od 2015 r. przeprowadzano wiele projektów mających na celu ochronę dzieci. Wymienił m.in. zakaz odbierania rodzinie dzieci z powodu biedy i wprowadzeni tzw. rejestru pedofilów.

Nowelizacja rozporządzenia Bruksela II b została przyjęta w maju 2019 r. Przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2022 r. Regulacje zobowiązują państwa UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Dzieci mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju swego pochodzenia.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski