Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD395). Na razie znane są tylko jej główne założenia. Warto jednak otworzyć dyskusję merytoryczną, bo zmiany w zakresie formy czynności prawnych mają fundamentalne znaczenie dla stosunków cywilnoprawnych, a także kwestii dowodowych w postępowaniach sądowych.