Wśród okoliczności łagodzących są: popełnienie przestępstwa pod wpływem gniewu, w reakcji na nagłą sytuację, której prawidłowa ocena była utrudniona, pojednanie się z pokrzywdzonym, dobrowolne ujawnienie popełnionego czynu i naprawienie szkody. Wśród okoliczności obciążających – uprzednia karalność, popełnienie przestępstwa z premedytacją, działanie ze szczególnym okrucieństwem, popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej ofiary albo z powodu jej bezwyznaniowości.
Resort sprawiedliwości wskazuje, że podobne katalogi są w wielu europejskich krajach (np. w Austrii, Czechach, Danii, Hiszpanii, Szwecji). W przeciwieństwie do Polski mają one jednak charakter zamknięty.