Zgodnie z ustawą o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166) krajowy zjazd wybiera centralne organy samorządu, których kadencja trwa cztery lata. Dlatego też i same zjazdy organizuje się co cztery lata. Ostatni z nich miał miejsce w listopadzie 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną odbył się w formie zdalnej. Wówczas podjęto jednak decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu krajowego. Datę jego rozpoczęcia wyznaczono na 6 lipca 2022 r., czyli równo 40 lat od przyjęcia ustawy o radcach prawnych. Zjazd to najważniejsze wydarzenie w ramach obchodów tego jubileuszu.