Projekt nowelizacji prawa o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) wzbudza ogromne kontrowersje wśród przedstawicieli tego zawodu. Świadczy o tym niepublikowana jeszcze opinia samorządu, do której dotarł DGP.