Takiej zmiany chce Ministerstwo Sprawiedliwości, a propozycja zmiany kognicji SN znalazła się w opublikowanych w zeszłym tygodniu przepisach wprowadzających nowe prawo o ustroju sądów powszechnych. Projektodawcy uzasadniają odebranie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN kompetencji do badania uchwał KRS rozstrzygających konkursy na stanowiska sędziowskie potrzebą odciążenia najważniejszego sądu w Polsce. Nie od dziś jednak wiadomo, że jedna z dwóch utworzonych w 2018 r. izb SN nie zawsze działała tak, jakby tego sobie życzyli rządzący.
Nieprzekonujące argumenty