Obsadzanie stanowisk prezesów (znów w wątpliwym, „tymczasowym” trybie) zaufanymi ludźmi. Tyle energii, ile poszło na próby wywołania efektu mrożącego, te postępowania dyscyplinarne za wyroki niezgodne z oczekiwaniami władzy, wzywanie sędziów do złożenia wyjaśnień w sprawach – umówmy się – niezbyt poważnych, jak choćby ich udział w szkoleniach z konstytucji albo symulacjach rozpraw na jakichś festiwalach czy dniach edukacji prawnej. Wreszcie cały wysiłek i pieniądze włożone w zohydzenie „kasty” w oczach zwykłych ludzi, te kampanie na billboardach, farmy trolli... I prawie nic się nie zmieniło! Sędziowie wciąż orzekają zgodnie z prawem!
Weźmy pierwszy z brzegu wyrok. Wydany 28 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce (sygn. akt VII Kp 203/21). Sąd stwierdził w nim, że zatrzymanie trzech obywateli Afganistanu, którzy oświadczyli wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej wolę ubiegania się o międzynarodową ochronę, było nielegalne, a także niezasadne i nieprawidłowe. Podobnie zresztą jak ich późniejsze wywiezienie do puszczy i pozostawienie na granicy polsko-białoruskiej. I to mimo że próbowano uzasadniać takie działanie rozporządzeniem z 20 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (tzw. rozporządzenie ws. push -backów). Według SR minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia mógł ograniczyć bądź zawiesić ruch na przejściach granicznych, nie był natomiast uprawniony do regulowania sytuacji osób, które przekroczyły granice poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego.