Dominika Bychawska-Siniarska, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
W decyzji z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Wikimedia Foundation Inc. przeciwko Turcji (skarga nr 25479/19) Europejski Trybunał Praw Człowieka większością głosów uznał skargę za niedopuszczalną. Skarżąca fundacja z siedzibą w San Francisco zajmuje się swobodnym dzieleniem się wiedzą poprzez projekty Wikimedia, których celem jest stworzenie zbiorowej, uniwersalnej i wielojęzycznej encyklopedii online dostępnej bezpłatnie.
Sprawa dotyczyła wniosku tureckiej Dyrekcji ds. Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych (TİB) o usunięcie pewnych stron z witryny internetowej Wikimedia Foundation. Skarżąca Fundacja otrzymała od TİB pięć e-maili z żądaniem usunięcia adresów URL w ciągu czterech godzin. Administracja nakazała zablokowanie dostępu do całej witryny, uzasadniając to tym, że strony zatytułowane „Terroryzm sponsorowany przez państwo” oraz „Zaangażowanie zagranicy w wojnę domową w Syrii” nie zostały usunięte w wyznaczony terminie, a zablokowanie dostępu tylko do tych stron było technicznie niemożliwe.