Do 15 lutego trwały wewnętrzne analizy i konsultacje, w ramach których zgłaszano uwagi do obecnego kodeksu. Zostały one uzupełnione zewnętrznymi opiniami. Na ich podstawie określono obszary potencjalnych zmian oraz powołano zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie konkretnych propozycji. Władze korporacji przyjęły zasadę, że prace nad nowelizacją obu aktów będą prowadzone równolegle, tak by jasno rozgraniczyć te dwie materie regulacyjne, które dziś są częściowo przemieszane.
Obszary do ewentualnej korekty to m.in. podstawowe wartości i obowiązki zawodowe – w szczególności tajemnica zawodowa i konflikt interesów – oraz zasady informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów (zachodzi tu konieczność pełnego dostosowania przepisów do dyrektywy usługowej).