Samorząd radców prawnych pracuje nad nowelizacją zasad etyki i wykonywania zawodu, by dostosować je do nowych realiów pracy pełnomocników.

Do 15 lutego trwały wewnętrzne analizy i konsultacje, w ramach których zgłaszano uwagi do obecnego kodeksu. Zostały one uzupełnione zewnętrznymi opiniami. Na ich podstawie określono obszary potencjalnych zmian oraz powołano zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie konkretnych propozycji. Władze korporacji przyjęły zasadę, że prace nad nowelizacją obu aktów będą prowadzone równolegle, tak by jasno rozgraniczyć te dwie materie regulacyjne, które dziś są częściowo przemieszane.
Obszary do ewentualnej korekty to m.in. podstawowe wartości i obowiązki zawodowe – w szczególności tajemnica zawodowa i konflikt interesów – oraz zasady informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów (zachodzi tu konieczność pełnego dostosowania przepisów do dyrektywy usługowej).
Zmiany mają też objąć problematykę wykonywania zawodu w ramach praktyk multidyscyplinarnych oraz kwestię sieci zawodowych i współpracę z osobami trzecimi (także w ramach alternatywnych struktur biznesowych lub grup kapitałowych). Ostatnim elementem, który ma zostać znowelizowany, będą stosunki z klientami i kolegami, zwłaszcza wzmocnienie niezależności radcy prawnego i autonomii wobec klienta oraz zapewnienie uczciwej koleżeńskiej konkurencji.
Jak mówi DGP Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, prace mają się koncentrować na zmianach o charakterze redakcyjnym lub porządkującym. Będą polegać na doprecyzowaniu lub zmianie systematyki postanowień kodeksu etyki oraz regulaminu wykonywania zawodu, ale także na modyfikacji tych ich postanowień, które wymagają tego ze względu na dostrzeżone w orzecznictwie dyscyplinarnym, piśmiennictwie i praktyce zawodowej problemy z ich stosowaniem.
Do obu aktów – słyszymy – mogą być także wprowadzone nowe regulacje, w tym obowiązki wynikające z potrzeby reakcji samorządu radcowskiego na nowe – nie zawsze pozytywne – zjawiska wpływające na autorytet, prestiż i wizerunek zawodu. ©℗