Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Edyty Barańskiej; wobec trzech innych sędziów tego sądu: Waldemara Żurka, Wojciecha Maczugi i Macieja Czajki - zainicjowano czynności wyjaśniające - wynika z informacji rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba.

Sprawa sędzi Barańskiej

W poniedziałkowym komunikacie rzecznika dyscyplinarnego przekazano, że jego zastępca sędzia Przemysław Radzik, przedstawił sędzi Barańskiej zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Jak wskazano, zarzuty te wynikają z faktu, że sędzia Barańska w decyzji o uchyleniu jednego z postanowień sądu okręgowego miała zakwestionować m.in. zgodność z prawem powołania innej sędzi, zakwestionować umocowanie konstytucyjne Krajowej Rady Sądownictwa i podważyć prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów.

"W rezultacie - stanowiąc uchybienie godności urzędu - naruszało (to) przepis art. 82 par. 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie.

Według rzecznika dyscyplinarnego sędzia Barańska "uchybiła też godności urzędu", ponieważ 20 stycznia br. w skierowanym do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie piśmie dokonała oceny zgodności z prawem powołania sędzi krakowskiego SO mającej uprawnienia do przeprowadzenia lustracji jej referatu.

Sprawy sędziów Żurka i Maczugi

Ponadto - czytamy w komunikacie - "w oparciu o analizę materiału źródłowego w postaci m.in. informacji prokuratury, sędzia Przemysław Radzik, zarządzeniami z 11 lutego br. podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku ewentualności popełnienia przewinień dyscyplinarnych" przez sędziów Żurka i Maczugę.

Jak wyjaśniono, chodzi o zakwestionowanie przez obu tych sędziów umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest KRS. Przekazano, że w przypadku pierwszego z nich chodzi o "sprzeczne z prawem zakwestionowanie skuteczności delegacji sędziego sądu rejonowego do sądu okręgowego", zaś sprawa drugiego dotyczy zakwestionowania skuteczności powołania innego sędziego do pełnienia urzędu sędziego sądu apelacyjnego.

Sprawa sędziego Czajki

W poniedziałkowym komunikacie poinformowano również, że czynności wyjaśniające prowadzone są także wobec sędziego Czajki. W ocenie rzecznika dyscyplinarnego sędzia ten mógł uchybić godności urzędu poprzez to, że 13 lutego br. "nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, jako użytkownik portalu Twitter, w dyskusji z innymi użytkownikami tego portalu użył pogardliwych określeń pod adresem absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury".

O wszczęciu postępowań wobec tych sędziów poinformowało także w poniedziałek Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Wcześniejsze postępowania wobec krakowskich sędziów

To niejedyne postępowania wszczęte przez rzecznika dyscyplinarnego wobec krakowskich sędziów. Jesienią zeszłego roku informowano na przykład, że po zawiadomieniu prezes krakowskiego sądu okręgowego podjęto czynności wyjaśniające w sprawach kilku sędziów SO w Krakowie. Chodzi m.in. o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania I prezes Sądu Najwyższego oraz umocowania KRS i Trybunału Konstytucyjnego.

We wrześniu zeszłego roku informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez KRS w obecnym składzie. W reakcji na ich oświadczenie prezes krakowskiego SO Dagmara Pawełczyk-Woicka zdecydowała, że nie będą oni losowani do składów wieloosobowych. Wcześniej podobne oświadczenie na ręce prezes SO złożył już sędzia Żurek.

Według prezes SO wobec sędziów, którzy złożyli oświadczenie powinno toczyć się postępowanie dyscyplinarne. Informowała ona, że wniosła do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie wobec nich postępowania wyjaśniającego.(PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Edyta Roś