Kasację od tego wyroku złożył rzecznik praw obywatelskich, a SN w wydanym we wtorek wyroku uznał ją za w pełni zasadną, a ukaranie dziennikarzy za oczywiście niesłuszne. Rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1613 ze zm.) wykracza bowiem poza delegację ustawową w zakresie, w jakim wprowadza nieograniczony co do obszaru i czasu zakaz przebywania na terenie objętym stanem wyjątkowym, jak również nie przewiduje możliwości przebywania tam dziennikarzy w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
SN podkreślił, że ogłoszenie stanu wyjątkowego nie oznacza, że państwo ma prawo ograniczać prawa i wolności człowieka w sposób całkowicie dowolny.