To clou wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który dotyczył mebli w stylu skandynawskim. Co więcej, sąd zwrócił uwagę, że przy meblach tego typu, które co do zasady cechują się prostotą, podobieństwo wizualne między produktami to za mało, by ktokolwiek odpowiadał za czyn nieuczciwej konkurencji w postaci niedozwolonego naśladownictwa.
Sprawa zaczęła się od powództwa jednego z producentów mebli, który uznał, że niektóre produkty konkurencji są zbyt podobne do jego szeroko promowanych towarów.