Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN
Standard wyłaniający się z jego orzecznictwa jest zasadniczo jednoznaczny: tego rodzaju decyzje władz mogą zostać uznane za zgodne z konwencją jedynie przy spełnieniu bardzo wysokich wymogów uzasadnienia konieczności podjęcia takich kroków. Wolność zrzeszania się jest bowiem jedną z wolności fundamentalnych, wręcz warunkujących możliwość funkcjonowania systemu demokratycznego.