Według badań opinii społecznej zdecydowana większość Polaków negatywnie ocenia pracę sądów powszechnych. Analizując raporty publikowane corocznie przez CBOS, wyraźnie widzimy, że krytyczna ocena sądów przez ostatnie lata jeszcze się znacząco pogłębia. Dostrzegając tę tendencję oraz palący problem kryzysu sądownictwa, zespół powołany w marcu 2021 r. przez Prezydenta RP dość szybko przygotował projekt ustawy o sądach pokoju. Jakie rozwiązania proponuje prezydent i czy mogą się one okazać skuteczną receptą na wspominany kryzys sądownictwa w Polsce?
Palące problemy