Rząd Węgier ma nadzieję na rzeczową debatę w Trybunale Sprawiedliwości UE, gdzie rozpoczyna się rozprawa dotycząca tzw. mechanizmu warunkowości – oznajmiła w poniedziałek minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga w wywiadzie dla dziennika "Magyar Nemzet".

„Mam tylko nadzieję, że w Luksemburgu dojdzie do rzeczywiście profesjonalnej, rzeczowej debaty w duchu prawnym” – powiedziała Varga, pytana o oczekiwania w związku z rozprawą, która ma związek ze skargami, jakie na mechanizm warunkowości złożyły w marcu Polska i Węgry.

Minister zastrzegła, że byłoby naiwnością sądzić, iż na sędziów nie będzie wywierana silna presja z Brukseli, zwłaszcza że udało się postępowanie przyspieszyć. „Widzimy przecież, ze jeśli chodzi o karanie państw członkowskich, nie ma nic świętego dla proimigranckiej większości w Parlamencie Europejskim” – powiedziała Varga.

Zwróciła uwagę, że ze względu na zawarte w grudniu 2020 roku jednomyślnie na najwyższym szczeblu porozumienie, Komisja Europejska do chwili wydania wyroku nie zastosuje mechanizmu warunkowości, ale „Parlamentu Europejskiego to nie interesuje”.

„Dla nich ważne jest tylko to, by odebrać unijne fundusze, ingerując w ten sposób w przyszłoroczne wybory” parlamentarne na Węgrzech – oświadczyła minister. Podkreśliła przy tym, że te pieniądze należą się Węgrom, bo ciężko na nie zapracowali.

Poproszona o skomentowanie faktu, że przedstawiciele KE niedawno wspominali, że już w październiku mogą ruszyć postępowania dotyczące praworządności przeciw niektórym państwom, Varga odparła, że „widocznie dopiero teraz zdali sobie sprawę, że w naszym kraju będą w przyszłym roku wybory, więc nie mogą już czekać”.

„Niestety już się przyzwyczailiśmy do tych motywowanych politycznie procesów pokazowych, nie sądziliśmy natomiast, że unijne instytucje tak agresywnie wywierają presję także na siebie nawzajem. Nie widzą, że w ten sposób podcinają drzewo, na którym siedzą, i podkopują zaufanie do europejskiej współpracy” – powiedziała.

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpocznie się w poniedziałek o godz. 14.30 w trybie przyspieszonym rozprawa dotycząca tzw. mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu UE w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Chodzi o skargi, jakie na ten mechanizm złożyły w marcu Polska i Węgry.

W grudniu 2020 roku liderzy krajów UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Rozporządzenie weszło co prawda w życie 1 stycznia 2021 roku, jednak w ramach nowych przepisów nie zaproponowano żadnych instrumentów.

Rada Europejska zwróciła się do Komisji Europejskiej o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie, 11 marca 2021 roku, Polska i Węgry zaskarżyły mechanizm do TSUE.