W najbliższych dniach na stronie internetowej adwokatury pojawią się pierwsze protokoły z posiedzeń organów samorządu. To realizacja zapowiedzi, które padały już kilka miesięcy temu, m.in. na łamach DGP.

„Adwokat ma prawo otrzymać odpisy, kopie i wyciągi uchwał, protokołów oraz sprawozdań, w tym finansowych, organów adwokatury lub organów izb, wyłącznie dla swojego użytku, w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych” – tak brzmi par. 1a, który ma zostać dodany w rozdziale I Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Uchwałę w sprawie zmiany tego aktu przyjął 17 września 2021 r. Krajowy Zjazd Adwokatury.
– Decyzja wyraża trendy, dążenia do jawności działań samorządu, o których mówiłem już pół roku temu i przygotowywałem okręgowe rady na tę zmianę – tłumaczy mec. Bartosz Grohman, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. – Kończymy z jakąkolwiek niejawnością – dodaje.
Już teraz rady mają zalecenie, żeby wydawać zainteresowanym dokumenty, ale w ostatni czwartek prezydium NRA ostatecznie przesądziło, że protokoły z posiedzeń NRA i samego prezydium będą umieszczane na stronie adwokatura.pl. – Jestem umówiony z sekretarzami, że najpierw my opublikujemy protokoły, a gdy rady zobaczą, w jaki sposób to zrobiliśmy, to one też opublikują swoje – wyjaśnia Bartosz Grohman.
Jak wskazuje sekretarz NRA, niektóre okręgowe rady adwokackie zgłaszają problemy techniczne utrudniające zamieszczanie materiałów w sieci. Deklarują jednak, że przekażą je każdemu, kto o to zawnioskuje. Jedna z rad, zgodnie z przyjętą uchwałą zgromadzenia izbowego, udostępnia protokoły w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp mają wszyscy członkowie izby. Nie widzi więc potrzeby dodatkowej ich publikacji, ale również obiecuje udostępnianie ich na wniosek podmiotom zewnętrznym.
Bartosz Grohman zapowiada, że pierwsze protokoły powinny ukazać się na stronie adwokatury już za kilka dni. Obejmą one posiedzenia NRA od maja tego roku, kiedy to rozpoczęła się obecna dyskusja o jawności działań organów samorządowych. Dokumenty będą zanonimizowane, aby nie dało się zidentyfikować konkretnych osób, których sprawy są dyskutowane na posiedzeniach organów. W przypadku NRA takiego problemu nie ma, gdyż spraw osobowych się nie protokołuje, stwierdzając jedynie, że zostały one omówione.
Prace nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby pogodzić ochronę prywatności i transparentność działania organów adwokatury, nabrały tempa w maju, gdy jeden z mecenasów, publikując na grupie facebookowej śląskiej palestry fragment protokołu, ujawnił też przy okazji informacje dotyczące zdrowia jednej z tamtejszych adwokatek. Z kolei w niedawnej kampanii wyborczej na prezesa NRA pojawiały się postulaty jawności idącej jeszcze dalej – jak transmitowanie dźwięku i obrazu z posiedzeń naczelnej rady. Uchwała w tej sprawie nie została jednak przyjęta na krajowym zjeździe. Zdaniem Bartosza Grohmana publikacja protokołów, uchwał i sprawozdań z posiedzeń organów jest wystarczająca.
Zmianę podejścia nowych władz adwokatury do kwestii jawności dobrze ilustruje też ich reakcja na czerwcowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że wysokość diet członków NRA jest informacją publiczną (sygn. akt III OSK 2371/21). Kwestionowało to w sądach administracyjnych poprzednie kierownictwo palestry. Gdy, opisując ów wyrok, redakcja DGP poprosiła nie tylko o komentarz, lecz także o zestawienie zarobków przedstawicieli starych i nowych władz, odpowiedź ze szczegółowymi wyliczeniami otrzymała w ciągu zaledwie kilku godzin.