„Adwokat ma prawo otrzymać odpisy, kopie i wyciągi uchwał, protokołów oraz sprawozdań, w tym finansowych, organów adwokatury lub organów izb, wyłącznie dla swojego użytku, w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych” – tak brzmi par. 1a, który ma zostać dodany w rozdziale I Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Uchwałę w sprawie zmiany tego aktu przyjął 17 września 2021 r. Krajowy Zjazd Adwokatury.
– Decyzja wyraża trendy, dążenia do jawności działań samorządu, o których mówiłem już pół roku temu i przygotowywałem okręgowe rady na tę zmianę – tłumaczy mec. Bartosz Grohman, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. – Kończymy z jakąkolwiek niejawnością – dodaje.