Od stycznia 2021 r. do MS wpłynęło 127 uchwał poszczególnych rad okręgowych izb radców prawnych o wpisaniu adwokatów na radcowską listę. Tylu z nich otrzymało więc zgodę na zmianę formy wykonywania zawodu. W całym 2020 r. takich uchwał było 159, więc prawdopodobnie pod koniec tego roku liczby będą kształtować się podobnie.
Co istotne, aż 90 wpisów w 2021 r. (a więc ponad 70 proc.) dotyczyło warszawskiej izby radcowskiej. Przykładowo, w Krakowie w tym roku wniosków złożono zaledwie sześć (w poprzednich latach było ich kilkanaście rocznie), w Gdańsku osiem, a w Łodzi pięć. W pozostałych izbach (m.in. w Toruniu, Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie, Koszalinie, Szczecinie) były to albo pojedyncze przypadki, albo tego typu wniosków w ogóle nie składano. Jak podkreślają jednak w odpowiedziach dziekani poszczególnych rad OIRP, o wiele częściej zdarza się, że to adwokat chce wykonywać zawód radcy prawnego, zaś odwrotnie bywa rzadko.