Sędziowie Łodko, Łochowski i Misztal-Konecka zostali wybrani w poniedziałek na kandydatów na prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - dowiedziała się PAP w tym sądzie. Wybrali ich tzw. nowi sędziowie; część tzw. starych sędziów jeszcze przed głosowaniem opuściła zgromadzenie.

Do wyboru kandydatów na nowego prezesa Izby doszło podczas poniedziałkowego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN. Była to już trzecia próba wyłonienia kandydatów. Podczas poprzednich zgromadzeń część sędziów opuszczała obrady, zrywając w ten sposób kworum i uniemożliwiając wybory. Sędziowie ci wskazywali wtedy na fakt odroczenia obrad jeszcze wcześniejszego zgromadzenia z 29 czerwca br. zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby i niemożliwość prowadzenia równoległej procedury.

Jak przekazał PAP rzecznik SN Aleksander Stępkowski, w poniedziałek podczas zgromadzenia Izby Cywilnej kworum zostało utrzymane. Tym razem zgodnie z przepisami dla dokonania wyboru kandydatów wymagana była obecność co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 10 sędziów z 24, którzy początkowo uczestniczyli w zgromadzeniu. Stępkowski poinformował przy tym, że analogicznie do poprzednich posiedzeń 14 sędziów w pewnym momencie zgromadzenia opuściło obrady.

"Wyszli z sali, składając oświadczenie. Zdaje się, że usiłowano poddać pod głosowanie wniosek do prezydenta o zmianę sędziego wykonującego obowiązki prezesa Izby Cywilnej (Małgorzata Manowska - PAP). Ponieważ prawo nie przewiduje możliwości zmiany porządku obrad, który jest ustawą określony jako wyłącznie wyłonienie kandydatów, w związku z tym odpuścili oni zgromadzenie" - powiedział rzecznik SN. Jak dodał chodzi o tzw. starych sędziów.

Ostatecznie w głosowaniu zdecydowano, że kandydatami przedstawionymi przez zgromadzenie będą sędziowie: Marcin Łochowski, Mariusz Łodko, Joanna Misztal-Konecka. Wszyscy kandyaci dostali się do SN w ramach procedury przy udziale obecnej KRS. Zgodnie z przepisami prezydent wybierze spośród nich nowego prezesa.

W rozmowie z PAP sędzia Izby Cywilnej SN Marta Romańska wyjaśniła powody opuszczenia przez grupę sędziów poniedziałkowego zgromadzenia. Jak wskazała, było to motywowane niepoddaniem pod głosowanie wniosku większości do prezydenta o zmianę osoby wykonującej obowiązki prezesa izby oraz odmową poddania pod głosowanie wniosku o wstrzymanie procedury wyborów w związku z zapowiedzią wyroku TSUE ws. statusu sędziów wyłonionych przez obecny KRS.

"My jesteśmy w stanie w każdym momencie przedstawić i poddać pod głosowanie kandydatów, tylko niech to się odbędzie w procedurze, której nikt nie będzie kwestionował" - dodała sędzia Romańska.

W końcu sierpnia zakończyły się kadencje dotychczasowych prezesów SN - z Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego oraz z Izby Pracy - Józefa Iwulskiego. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o powołaniu sędziego Piotra Prusinowskiego na prezesa Izby Pracy, zaś I prezes SN, sędzi Małgorzaty Manowskiej, na p.o. prezesa Izby Cywilnej.

Wybór sędzi Manowskiej na p.o. prezesa Izby Cywilnej wynikał z faktu, że 29 czerwca br. zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej nie wyłoniło kandydatów. "Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE" - informowano po tamtym czerwcowym zgromadzeniu.

W poniedziałek na stronie Sądu Najwyższego opublikowano też komunikat, w którym odniesiono się m.in. do oświadczeń składanych przez część sędziów Izby Cywilnej. "Ustawa o Sądzie Najwyższym nie przewiduje możliwości uzupełnienia porządku obrad określonego w art. 13a par 2 ustawy o SN o inne punkty, niż wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby" - głosi komunikat.

W informacji wskazano też, że "zgromadzenie, obradujące 29 czerwca br. zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych (art. 19, ust. 1, pkt 1 ustawy o SN) i było całkowicie odrębne od tego, które rozpoczęło się 7 września br. na podstawie art. 13a, par. 2 w związku z art. 15, par. 3 tej ustawy".

W informacji SN dodano, że "powszechnie wiążące przepisy prawa zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków prezesa Izby Cywilnej, do zwołania w ciągu tygodnia zgromadzenia sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa". "Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów SN, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego zgromadzenia sędziów SN" - podkreślono.

"Tymczasowe powierzenie obowiązków prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP" - zaznaczono jednocześnie w komunikacie SN.