"W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia 13 sędziów opuściło obrady. Doszło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na prezesa Izby, gdyż na tym posiedzeniu wymagana była obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia" - poinformowano w komunikacie SN.

Czwartkowe zgromadzenie było kontynuacją posiedzenia z 7 września br. Wówczas również 13 sędziów opuściło obrady, co doprowadziło do zerwania kworum. Wtedy sędziowie, którzy opuścili obrady wskazywali na fakt odroczenia obrad jeszcze wcześniejszego zgromadzenia z 29 czerwca br. zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby.