W odpowiedzi na sygnały od prawników uzyskujących wgląd do spraw, w których nie są pełnomocnikami, Sekcja Ochrony Danych Osobowych warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej przygotowała krótki poradnik, co robić w takich sytuacjach. Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie błędu do Centrum Pomocy Systemów Informatycznych.
Adwokaci nie muszą natomiast zawiadamiać prezesa UODO. Nie są bowiem administratorami danych zgromadzonych na portalu. Tymi są sąd, który udostępnia informacje o sprawie, oraz resort sprawiedliwości.
Jednocześnie jednak adwokat nie ma prawa przetwarzać danych, do których uzyskał dostęp w wyniku błędu portalu. Nie może więc ich drukować czy zapisywać na swym dysku. Za to nie tylko grozi odpowiedzialność administracyjna czy cywilnoprawna, ale nawet karna.