Rok po zakwestionowaniu przez Trybunał Konstytucyjny nowelizacji kodeksu karnego Ministerstwo Sprawiedliwości ponawia swoją inicjatywę. Jednak sądząc po długim czasie, jaki upłynął od trybunalskiego orzeczenia, to nie będzie ten sam projekt 1:1. I to nie tylko dlatego, że część rozwiązań z zakwestionowanej przez TK ustawy zostało później wdrożone w tzw. ustawie o tarczy 4.0.
Projekt idzie w dwóch kierunkach: zaostrzenia odpowiedzialności za najbardziej brutalne przestępstwa i złagodzenia jej za przestępstwa popełniane z winy nieumyślnej – w tym przypadku mówię o art. 155 k.k. penalizującym nieumyślne spowodowanie śmierci. Jednak liberalizujemy podejście w stosunku do poprzedniego projektu, a nie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.