Chodzi o art. 109c, który obecnie przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności za prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia, „w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania”.
Taka konstrukcja przepisu sugeruje, że karą pozbawienia wolności zagrożone są zarówno poszukiwania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, np. detektorów metali, jak i bez nich. Tymczasem obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy tylko planowanych działań z wykorzystaniem urządzeń technicznych lub sprzętu do nurkowania.