Obwieszczenie o elektronicznej licytacji nieruchomości będzie udostępniane nie tylko użytkownikom, którzy zalogują się na koncie w internetowym systemie, lecz także na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Przewiduje to projekt rozporządzenia skierowany w piątek do konsultacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Akt ten określi też czynności związane z udziałem w przetargu. Zainteresowanemu, który zgłosi chęć przystąpienia do tej procedury, zostanie przypisany unikalny identyfikator licytanta. Warunkami dopuszczenia do udziału w przetargu będą: odnotowanie złożenia rękojmi, podanie danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu oraz wskazanie informacji, czy dana osoba zabiega o zakup we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik kogoś innego. W toku licytacji system będzie ujawniał wszystkim jej uczestnikom najwyższą w danej chwili oferowaną cenę i identyfikator licytanta, a także czas pozostały do zakończenia procedury (kończy się ona automatycznie o wyznaczonej przez komornika porze). Dane osobowe licytantów przed zakończeniem licytacji będzie mógł poznać jedynie komornik sądowy.
Możliwość zbywania nieruchomości w trybie e-licytacji wprowadziła obowiązująca od 3 lipca br. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090). ©℗