We wtorek trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej SN wydało postanowienie (sygn. akt I DO 8/21), w którym stwierdzono, że nie zachodzą przeszkody prawne do rozpoznania sprawy w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych albo uchylenia zarządzenia o przerwie w wykonywaniu tych czynności. Sprawa dotyczyła pewnego sędziego sądu okręgowe, który został zawieszony przez prezesa swojej jednostki na okres od 4 lipca do 4 sierpnia. W tym czasie o dalszym jego losie miała rozstrzygnąć Izba Dyscyplinarna. Wtorek był więc właściwie ostatnim momentem na podjęcie tej decyzji.
Jednak w związku z postanowieniem wiceprezes TSUE z 14 lipca 2021 r. oraz wyrokiem TSUE z dnia następnego powstały wątpliwości, czy ID może dalej orzekać. Pojawiło się też wiele apeli o wstrzymanie przez nią prac – m.in. ze strony ponad 90 sędziów Sądu Najwyższego. W związku z tym skład orzekający w sprawie wspomnianego sędziego postanowił najpierw rozstrzygnąć tę kwestię w osobnym postanowieniu.