Wdrożenie elektronizacji sądowych czynności o charakterze administracyjnym, uregulowanie statusu urzędników sądowych, prace analityczno-koncepcyjne nad przepisami regulaminu urzędowania sądów powszechnych – to plany resortu sprawiedliwości zmierzające do usprawnienia pracy w sądach. Pisze o nich w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.

Aby usprawnić wewnętrzną pracę administracji sądowej, ministerstwo planuje – wstępnie w 2022 r. – wdrożyć elektronizację sądowych czynności o charakterze administracyjnym. „Efektem ww. projektu ma być przejście na elektroniczne zarządzanie dokumentami w czynnościach z zakresu administracji sądowej, poprzez wprowadzenie, w miejsce dotychczas stosowanego tradycyjnego (papierowego) systemu kancelaryjnego, nowoczesnego sposobu dokumentowania spraw, opartego o wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym EZD PUW” – pisze wiceminister Frydrych. Wspomniany system jest wykorzystywany w administracji rządowej i służy wymianie informacji między urzędami.
Ponadto do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ma on na celu uregulowanie na nowo statusu urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Planowane jest doprecyzowanie kwestii dotyczących m.in. ochrony urzędników przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, delegowania i zlecania innych zadań, naboru czy awansu. Do systemu wynagrodzeń ma być wprowadzone, jako podstawowe, wynagrodzenie zasadnicze zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz stażu pracy.
Z odpowiedzi na interpelację wynika także, że w resorcie poddawany jest analizie regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141). Sprawdzane jest m.in., czy wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania spełniły oczekiwania co do uproszczenia wewnętrznych procedur urzędowania oraz funkcjonowania rozwiązań biurowych i administracyjnych.