Aby usprawnić wewnętrzną pracę administracji sądowej, ministerstwo planuje – wstępnie w 2022 r. – wdrożyć elektronizację sądowych czynności o charakterze administracyjnym. „Efektem ww. projektu ma być przejście na elektroniczne zarządzanie dokumentami w czynnościach z zakresu administracji sądowej, poprzez wprowadzenie, w miejsce dotychczas stosowanego tradycyjnego (papierowego) systemu kancelaryjnego, nowoczesnego sposobu dokumentowania spraw, opartego o wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym EZD PUW” – pisze wiceminister Frydrych. Wspomniany system jest wykorzystywany w administracji rządowej i służy wymianie informacji między urzędami.
Ponadto do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ma on na celu uregulowanie na nowo statusu urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Planowane jest doprecyzowanie kwestii dotyczących m.in. ochrony urzędników przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, delegowania i zlecania innych zadań, naboru czy awansu. Do systemu wynagrodzeń ma być wprowadzone, jako podstawowe, wynagrodzenie zasadnicze zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz stażu pracy.