Pewna firma zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) plik dźwiękowy, który chciała zarejestrować jako unijny znak towarowy. Na nagraniu słychać było otwieranie puszki, a po chwili ciszy – około dziewięciosekundowy odgłos musowania. EUIPO odrzucił wniosek, a firma odwołała się do Sądu Unii Europejskiej. To pierwsza sprawa dotycząca dźwięku jako znaku towarowego.
Sąd podzielił zdanie urzędu, że w tym przypadku zabrakło wystarczającego charakteru odróżniającego. Na wstępie wskazał, że kryteria oceny nie zmieniły się – oznaczenie, jakiekolwiek by było, musi wywoływać silne skojarzenia umożliwiające danemu konsumentowi jego postrzeganie jako znaku towarowego, a nie jako elementu o charakterze funkcjonalnym. Innymi słowy, tu samo usłyszenie dźwięku powinno wywoływać jednoznaczne skojarzenie z produktem, bez konieczności łączenia go z elementami graficznymi, słownymi czy też innymi znakami towarowymi.
A dźwięk powstający przy otwieraniu puszki będzie, zdaniem sędziów, uważany za element czysto techniczny. Otwarcie puszki lub butelki jest bowiem nieodłącznym elementem konsumowania napojów, zatem towarzyszący mu odgłos nie będzie postrzegany jako wskazówka co do pochodzenia handlowego tych towarów. Podobnie odgłos musowania przywodzi na myśl ogólnie napoje gazowane, a nie napój konkretnej marki.
Reklama
Sytuacji nie zmienia też jedna sekunda ciszy. Elementy te, ani oddzielnie, ani łącznie, nie mają, zdaniem Sądu UE, dostatecznej siły wywoływania skojarzeń, by odróżniać się od dźwięków innych produktów z tej kategorii.
Sąd przyznał jednak, że EUIPO niesłusznie zastosował analogię do znaków trójwymiarowych (kształt produktu lub opakowania), które nie posiadają charakteru odróżniającego, jeśli nie odbiegają znacząco od norm i zwyczajów panujących w danym sektorze. Kryterium tego nie można stosować bowiem do znaków graficznych, słownych czy dźwiękowych, które nie mają związku z kształtem produktu. Ale ten błąd urzędu to za mało, by uchylić jego decyzję.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 7 lipca 2021 r. w sprawie T-668/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia