Od 2017 r. oświadczenia majątkowe sędziów, po usunięciu niektórych danych takich jak np. adresy nieruchomości, są publikowane na stronach internetowych sądów. Zasadę tę wprowadziła dokonana kilka lat temu nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072). Zgodnie z nią dokumenty powinny trafiać do sieci do 30 czerwca danego roku i zawierać informacje o stanie posiadania orzekających, w tym o zarobkach w roku poprzednim.
I choć zapał do przeglądania druczków i sprawdzania „kto ile ma” z czasem opadł, na tegoroczną ich publikację czekali zwłaszcza ci, którzy bacznie obserwują funkcjonowanie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Dzięki oświadczeniom można bowiem w prosty sposób przekonać się, który z sędziów zasiadających w KRS zarobił w okresie pandemii na dietach znacząco więcej niż we wcześniejszych latach.