O uchwale składu siedmiu sędziów tej Izby poinformowano w czwartek w komunikacie na stronie SN.

Jak przekazano, zdaniem Sądu Najwyższego, wyłączenie kontroli sądowej w zakresie legalności takich decyzji KRS "stanowiłoby ograniczenie prawa do sądu sędziego przenoszonego w stan spoczynku i stałoby w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej, wykładanymi w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości UE".