Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego regulamin urzędowania sądów powszechnych.
Obecnie przepisy nakładają na sądy obowiązek rozpatrzenia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, niewątpliwie tego typu sprawy powinny być więc kwalifikowane jako pilne. Podobnie traktowane ma być postępowanie zażaleniowe, wszczęte na skutek nałożenia zakazu lub nakazu wydanego przez funkcjonariusza policji lub Żandarmerii Wojskowej, przewidzianego w listopadowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Chodzi o ustawę, która miała przede wszystkim pomóc ofiarom przemocy domowej i przyznać im szerszą ochronę.