Stowarzyszenie „Lex super omnia” opublikowało kolejny przekrojowy raport o sytuacji w prokuraturze, tym razem podsumowujący przypadki szykanowania śledczych w latach 2016‒2020.

Liczący ponad 80 stron dokument pt. „Metoda kija. Dobrozmianowy system nękania niezależnych prokuratorów” opisuje głównie przypadki degradacji do jednostek niższego rzędu, a także przymusowe delegowanie do miejsc oddalonych o setki kilometrów.
‒ Akcja degradacji prokuratorów była pierwszą i największą, zorganizowaną ustawowo operacją szykanowania funkcjonariuszy publicznych, prokuratorów, polegającą na wymierzeniu im kary wyjątkowej, bo nie uwzględnionej w katalogu kar określonych w art. 142 ustawy ‒ Prawo o prokuraturze, bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, pozbawiając ich prawa do obrony i kontroli instancyjnej orzeczenia sądu – piszą autorzy raportu. I przedstawiają wykaz 124 degradacji, w tym takich, które dotknęły czterech prokuratorów wojskowych badających sprawę katastrofy smoleńskiej.
Informują także, że w okresie od 4 marca 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. co najmniej 60 prokuratorów zostało przeniesionych do jednostek niższego szczebla w trybie swoistej kary dyscyplinarnej, trwającej przez trzy lata lub krócej. W raporcie wymienione są liczne przypadki delegowania śledczych jako następstwa podejmowanych przez nich decyzji procesowych. Tymczasem, przypomina LSO, delegowanie prokuratora bez jego zgody niesie ryzyko wykorzystania tego jako instrumentu wywierania bezprawnego nacisku.
Jak wskazują autorzy opracowania, wymienione delegacje były sprzeczne z zaleceniami Rady Europy czy z tzw. Kartą rzymską, czyli opinią Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora. Dokument ten stanowi, że rekrutacja i kariera zawodowa oskarżycieli, w tym awans, przeniesienie, postępowania dyscyplinarne oraz odwołanie, powinny być określone przez ustawę oraz opierać się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach. Wszystko po to, by wykluczyć wszelką dyskryminację i umożliwić niezależną i bezstronną kontrolę.