– W NSA na razie będą rozprawy odmiejscowione, czyli online – poinformował sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej. Dodał, że pierwsze takie rozprawy w trybie określonym w art. 15zzs4 ust. 2 ustawy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sąd przeprowadził 24 maja br. (zapadły dwie uchwały podatkowe), a do końca lipca zaplanowano w Izbie Finansowej takie rozprawy w ok. 70 sprawach. W pozostałych izbach sądu kasacyjnego również trwają przygotowania do wyznaczania spraw do rozpoznania na rozprawach zdalnych.
Przypomnijmy, że ustawa antykryzysowa pozwala sądom administracyjnym rozpatrywać sprawy na posiedzeniach niejawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Nadal to one będą standardem w NSA, a rozprawy online wyjątkiem.
Sędzia Sylwester Marciniak wyjaśnia jednak, że w NSA już w ubiegłym roku został przygotowany i uruchomiony system, który pozwalał na przeprowadzenie rozpraw na odległość, pod warunkiem że strony postępowania przebywają w budynku innego sądu. Takie rozwiązanie się jednak nie sprawdziło, dlatego NSA podjął działania, aby umożliwić zdalne rozprawy nie tylko z budynków sądowych, lecz także z innych miejsc.
Obecnie każda z trzech izb orzeczniczych sądu kasacyjnego ma do dyspozycji przynajmniej jedną salę rozpraw dostosowaną do prowadzenia rozpraw online. – Od strony technicznej NSA jest przygotowany do rozbudowy tej infrastruktury – stwierdza Sylwester Marciniak.
Gorzej jest jednak w wojewódzkich sądach administracyjnych. Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z 26 maja 2021 r. (I SA/Kr 301/21) przyznał wprost, że nie ma zaplecza technicznego, które pozwalałoby na przeprowadzenie rozprawy w formie online. Taki system funkcjonuje natomiast np. w WSA we Wrocławiu.