Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu - uznał w piątek ETPC i stwierdził tym samym naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Powód? Obecność w składzie TK sędziego dublera.

O co chodziło w sprawie

Chodzi o sprawę spółki produkującej trawniki w rolkach, która poniosła szkody z powodu postanowień Prawa łowieckiego. W kwietniu 2015 r. Xero Flor skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną. Zarzuciła w niej, że przepisy Prawa łowieckiego oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia naruszają konstytucyjne gwarancje prawa własności. Skardze nadano bieg, jednak 5 lipca 2017 r. TK w składzie z sędzią dublerem Mariuszem Muszyńskim umorzył postępowanie ze względów proceduralnych. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się jeden z sędziów, Piotr Tuleja. Jak wskazał, Trybunał błędnie przyjął, że nie zostały dochowane konstytucyjne i ustawowe przesłanki dopuszczalności skargi oraz skład w jakim Trybunał procedował był niezgodny z Konstytucją. Po zakończeniu postępowania w Polsce, spółka złożyła skargę do ETPC, w której postawiła m.in. zarzut naruszenia prawa do rozpoznania sprawy przez sąd.

Co orzekł ETPC

"Działania władz polegające na powołaniu jednego z sędziów oraz zignorowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie oznaczały, że skład orzekający w tej sprawie nie był „sądem ustanowionym ustawą”" - orzekł ETPC. "Skarżącej spółce odmówiono prawa do sądu ustanowionego ustawą ze względu na nieprawidłowości w powołaniu sędziego" - dodał.

W wyniku piątkowego wyroku ETPC, Polska musi zapłacić firmie 3418 euro.

ETPC wydał wyrok 7 maja w składzie siedmiu sędziów: prezes Ksenija Turković (Chorwacja) , Krzysztof Wojtyczek (Polska), Gilberto Felici (San Marino), Erik Wennerstroem (Szwecja), Raffaele Sabato (Włochy), Lorraine Schembri Orland (Malta), Ioannis Ktistakis (Grecja), a także Renata Degener, sekretarz sekcji.

Sędzia Wojtyczek wyraził częściowo zbieżne, a częściowo odrębne zdanie, które stanowi załącznik do wyroku – poinformowano w komunikacie prasowym.