O co chodziło w sprawie

Chodzi o sprawę spółki produkującej trawniki w rolkach, która poniosła szkody z powodu postanowień Prawa łowieckiego. W kwietniu 2015 r. Xero Flor skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną. Zarzuciła w niej, że przepisy Prawa łowieckiego oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia naruszają konstytucyjne gwarancje prawa własności. Skardze nadano bieg, jednak 5 lipca 2017 r. TK w składzie z sędzią dublerem Mariuszem Muszyńskim umorzył postępowanie ze względów proceduralnych. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się jeden z sędziów, Piotr Tuleja. Jak wskazał, Trybunał błędnie przyjął, że nie zostały dochowane konstytucyjne i ustawowe przesłanki dopuszczalności skargi oraz skład w jakim Trybunał procedował był niezgodny z Konstytucją. Po zakończeniu postępowania w Polsce, spółka złożyła skargę do ETPC, w której postawiła m.in. zarzut naruszenia prawa do rozpoznania sprawy przez sąd.