Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zadecydował o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przekazał, że w poniedziałek sędzia Juszczyszyn nie będzie wykonywał obowiązków.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych. Poinformowaliśmy o tym w tekście: Sąd nakazał przywrócenie sędziego Juszczyszyna do orzekania.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia poinformowało w piątek w mediach społecznościowych, że sędzia Paweł Juszczyszyn, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, "musi zostać przywrócony do pracy".

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział PAP, że w pierwszej kolejności poczeka na doręczenie odpisu postanowienia sądu w Bydgoszczy i dopiero będzie podejmował finalną decyzję.

"Oczywiście kwestie ustrojowe takie jak dopuszczenie do orzekania sędziego nie podlegają zabezpieczeniu cywilnemu. Stoję więc na stanowisku, że nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków" - dodał sędzia Nawacki.

Rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski powiedział PAP, że orzeczenie mające rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że w poniedziałek pracodawca musi dopuścić sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w sądzie rejonowym w Olsztynie.

"Aczkolwiek prezesowi sądu Maciejowi Nawackiemu przysługuje zażalenie na tę decyzję. Natomiast zażalenie nie wstrzymuje rygoru natychmiastowej wykonalności" - wskazał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

17 marca mec. Romanowski poinformował PAP, że złożył w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o nakazanie prezesowi tego sądu Maciejowi Nawackiemu natychmiastowego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania.

Jak podkreślono, przedmiotem zabezpieczenia w tej sprawie jest roszczenie o ustalenie, że sędziemu Juszczyszynowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe oraz roszczenie o nakazanie dopuszczenia do orzekania tego sędziego.

We wniosku Romanowski argumentował, że uchwała Izby Dyscyplinarnej zawieszająca sędziego Juszczyszyna jest orzeczeniem nieistniejącym i nie stanowi podstawy dla odmowy dopuszczenia tego sędziego do wykonywania obowiązków.

"Decyzją sądu okręgowego w Olsztynie sprawa o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania została przekazana do rozpoznania sądowi rejonowemu w Bydgoszczy" - poinformował w czwartek 25 marca rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.