Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych.

Postanowienie wydał VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SR w Bydgoszczy w składzie: sędzia Katarzyna Błażejowska (przewodnicząca), sędzia Anetta Marciniak i sędzia Iwona Wiśniewska. Wywiera skutek z chwilą wydania.

Jest to zabezpieczenie roszczenia cywilnego, ustanowione przed wszczęciem właściwego postępowania o przywrócenie do orzekania. Bydgoski sąd wyznaczył Juszczyszynowi termin dwóch tygodni do złożenia pozwu przeciwko Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Postanowienie zostało wydane na skutek wniosku repezentującej sędziego Juszczyszyna kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Sędzia Błażejowska tak uzasadniła rozpatrzenie sprawy przez skład trzyosobowy:

„Sprawa o zabezpieczenie z wniosku Pawła Juszczyszyna ma charakter precedensowy z uwagi na fakt, iż uzasadnienie wniosku i w konsekwencji podstawą rozpoznania przez tutejszy Sąd tego wniosku jest ocena istnienia uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zdaniem uprawnionego jest organem niebędącym Sądem […] Niniejsza sprawa zgodnie z kpc jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, lecz mając powyższe okoliczności na uwadze istnieją podstawy do rozpoznania jej w składzie trzyosobowym.”

Postanowienie zapadło 14 kwietnia. Dwa dni później poinformowali o nim pełnomocnicy Juszczyszyna: prof. Michał Romanowski, adwokat oraz aplikant adwokacki Katarzyna Zarzycka.

pdf icon Oświadczenie Kancelarii Romanowski i Wspólnicy
pobierz plik

„Orzeczenie w sprawie Pana sędziego Pawła Juszczyszyna ma charakter precedensowy. Jesteśmy przekonani, że wyznaczy ono jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach sędziów, wobec których są wszczynane postępowania dyscyplinarne za stosowanie prawa, czyli Konstytucji i prawa Unii Europejskiej” – piszą pełnomocnicy w oświadczeniu. "Rządy prawa muszą być w każdym z nas. Rządy prawa muszą być w DNA każdego niezawisłego sędziego. O to walczy Pan sędzia Paweł Juszczyszyn. W Polsce mamy na szczęście wielu niezawisłych sędziów, którzy nazywają rzeczy po imieniu opowiadając się za praworządnością i przeciw neopraworządności".

Oświadczenie kończy się cytatem z Cycerona: „Cedant arma togae” („Niechaj zbroja ustąpi przed togą”).

Sędzia Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r.

Aktualizacja: Do informacji o postanowieniu bydgoskiego sądu odniósł się prezes SR w Olsztynie Maciej Nawacki. Czytaj: Nawacki: Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek wykonywał obowiązków