Jak podkreślił Trybunał, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

„Stało się. Żyjemy w Polsce, w której PRLowski prokurator Piotrowicz likwiduje demokratyczną instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Czasy się zmieniają, a Piotrowicz oskarża i skazuje niezależnie od ustroju” – napisał europoseł Andrzej Halicki na Twitterze.